PREČO KERAMICKÝ DOM ?

Inteligentný systém progresívnych, celokeramických domov, z ekologických surovín.

   Ponúkame Vám možnosť výstavby domov, ktorých stenové konštrukcie  vyrábame na báze výlučne prírodných materiálov. Použitá technológia je už  známa v krajinách západnej Európy (Nemecko, Rakúsko), kde dosahuje výborný ohlas u zákazníkov a dostala sa do popredia vo výstavbe rodinných domov, ale aj pri nízkopodlažných domoch bytových, administratívnych, či sociálnych.

Ľahké keramické konštrukcie vyrábame ako celostenové, podľa požiadaviek projektantov a klientov. V stenách sú už zabudované všetky inštalácie a samotné povrchové úpravy interiéru je  možné realizovať už len stierkou či náterom.

Výhodou tohto systému je jeho ekologický charakter, pretože konštrukcie sú vyrábané výlučne z prírodných materiálov. Ďalšou z troch rozhodujúcich výhod je, že domy sú energetické, teda   tepelne   najúspornejšie,   pretože     využívame  patentované  materiály. V neposlednom rade je inteligentný systém vysoko ekonomický, veď na trhu ponúkame nielen bezkonkurenčnú cenu, ale i  veľmi rýchlu realizáciu.

Životnosť:  Počíta sa v stovkách rokov a vzhľadom na použitie silikátových materiálov je v štandardnom prostredí prakticky neobmedzená.

Keramicke domy na kluc

Hlavné výhody výstavby montovaného keramického domu

  • už pripravené drážky pre  rozvody vody a odpadné potrubia, a tiež zabudované elektrotrubice, na stavbe nie je teda potrebné búrať ani sekať
  • obvodové steny keramického montovaného domu sú privezené už zo závodu ako dvojzložkové
  • steny sú vyrobené výlučne z prírodných materiálov, rovnako ako aj použitá tepelná izolácia
  • keramické domy majú vďaka zloženiu vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • menej zastavanej a viac úžitkovej plochy pri dosiahnutí rovnakých vlastností
  • životnosť keramického montovaného domu sa počíta na stovky rokov, teda prakticky neobmedzená
  • v stenách nevznikajú vlasové praskliny
  • keramické steny priebežne optimalizujú relatívnu vlhkosť v interiéri
  • Ponúkame III stupne vyhotovenia a dodania, čo je výhoda pre developerov alebo stavebníkov – možnosť výhodne objednať len I.stupeň / holostavbu

Systém financovania

 Klient  vždy platí až vtedy, keď mu niečo dodáme !

  Klient uhrádza jednotlivé tranže vždy iba po určitej časti našej dodávky. Výnimkou  je  iba  5%-ná  akontácia pri podpise Zmluvy o dielo, aby sme mohli pristúpiť k výrobe realizačnej Projektovej dokumentácie  a výrobe samotného domu v závode

 

V našom katalógu nájdete  štandardné rodinné domy s možnosťou úpravy na mieru.

Vyrobíme  a dodáme Vám dom aj podľa Vašich požiadaviek.

       Pri osobnom stretnutí Vám vysvetlíme celý proces realizácie a

poskytneme poradenské služby v oblasti financovania Vášho nového rodinného domu.

 

 

Technické riešenie podľa stupňa dodania

 

Cena od 287 EUR za m2 pred zľavou + DPH

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

1.

 Obvodová konštrukcia

Viacvrstvové steny hr. 180 mm, z toho keramická nosná časť hr. 100 – 150 mm. Druhú časť tvorí minerálna tepelná izolácia hr. 30 – 80 mm. V stene sú zabudované trubky  i krabice  pre   elektro,   stuženie,   niky   pre   inštaláciu   rozvodov   vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

Hodnota tepelného odporu R = 4,8 m2KW-1 (platí pri doteplení do štandardnej hrúbky 280 mm)

Svetlá výška miestnosti domu je pre prízemie 2,50 m a pre poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po podhľad

V stenách predpríprava pre lokálnu rekuperáciu (alt. inú technológiu) podľa projektu.

2.

 Nosná konštrukcia

Keramické prefabrikáty hr. 100 – 120 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

3.

 Deliaca konštrukcia

Keramické prefabrikáty hr. 80 – 100 mm, v ktorých sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

4.

 Vodorovné nosné konštrukcie

Základová doska je podmienkou predpripravenosti.

Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámové, alebo keramické prefabrikáty.

Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc.

V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodou svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v sučinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvody v plávajúcej základovej doske.

5.

 Strecha – nosná konštrukcia

–         pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 180

–         pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami

–         drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom

–         strešný plášť – s kontralatovaním a fóliou proti vode (latovanie pod strešnú krytinu nieje súčasťou holostavby)

–         v štítovej stene bungalovu predpríprava k vytvoreniu revízneho otvoru

6.

 Elektroinštalácia

Trubky   a krabice,   ako   predpríprava   pre   rozvody   elektro,    sú   zabudované v stenových prefabrikátoch (jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpelne podľa aktuálne platnej normy).

 

Cena od 427 EUR za m2 pred zľavou + DPH

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

1.

 Obvodová konštrukcia

Viacvrstvové steny hr. 280 mm, z toho keramická nosná časť hr. 100 – 150 mm. Druhú časť tvorí minerálna tepelná izolácia hr. 130 – 180 mm. V stene sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

Hodnota tepelného odporu R = 4,8 m2KW-1

Svetlá výška miestnosti domu je pre prízemie 2,50 m a pre poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po podhľad.

V stenách predpríprava pre lokálnu rekuperáciu (alt. inú technológiu) podľa projektu.

2.

 Nosná konštrukcia

Keramické  prefabrikáty  hr.  100  –  120  mm,  v ktorých  sú  zabudované  trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

3.

 Deliaca konštrukcia

Keramické  prefabrikáty  hr.  80  –  100  mm,  v ktorých  sú  zabudované  trubky   i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

4.

 Vodorovné nosné konštrukcie

Základová doska je podmienkou predpripravenosti.

Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámové, alebo keramické prefabrikáty.

Pri poschodových domoch schodisko tvorí oceľový korpus, s prispôsobením pre následnú montáž stupníc.

V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodou svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v sučinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvody v plávajúcej základovej doske.

5.

 Strecha – nosná konštrukcia

–         pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 180

–         pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami

–         drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom

–         strešný plášť – s latovaním a fóliou

–         ľahká strešná krytina z povrchovo upraveného plechu (Maslen, alternatívne iná), typ škridplech, farebné prevedenie červenohnedá (RAL 3009) alebo hnedá (RAL 8017), povrchová úprava polyester, matné prevedenie

–         klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu hr. 0,55 mm

6.

 Štítové steny, rímsy

Štítové steny sú realizované do štádia povrchových úprav fasády, zateplené EPS 70 v hrúbke tepelnej izolácie obvodových stien. Rímsy sú zaklopené OSB doskou a ošetrené farebným náterom. V štítovej stene vytvorenie revízneho otvoru vrátane uzavrenia.

7.

 Výplňové konštrukcie

Okná

Z časti juh, juhozápad a juhovýchod okná s izolačným dvojsklom, so súčiniteľom prestupu u =1 W.m-2.K-1.Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 5-komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Z ostatných svetových strán okná

s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prestupu u =0,7 W.m-2.K-1.Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štulp) sú plastové biele, použitý je 7-komorový systém.

Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Sklenená výplň zodpovedá požadovaným normám. Okná nie sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednať. Okná sú štandardne v šírkach 120, 150 a 180 cm so štandardným otváraním (otváravo-sklopné kovanie).

Ako vstupné dvere do domu slúžia jednokrídlové plastové dvere šírky 90cm, tvarovo a farebne prispôsobené k oknám s jednoduchým členením.

8.

 Izolácie

–      proti zemnej vlhkosti uplatňujeme riešenie podľa konkrétnych podmienok

–      obvodová konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou v hrúbke 130 až 180 mm

9.

 Elektroinštalácia

Trubky  a krabice,  ako  predpríprava  pre  rozvody  elektro,    sú  zabudované     v stenových prefabrikátoch (jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpelne podľa aktuálne platnej normy).

10.

 Povrchové úpravy

V časti interiéru – podklad pre pucované vápenno cementové stierky(samotná stierka je v stupni dodania číslo III).

V časti exteriéru – minerálna omietka hr. 1,5 mm + farebná úprava v 2 odtieňoch.

 

Cena od 589 EUR za m2 pred zľavou + DPH

Technické riešenie a materiálové vyhotovenie

1.

 Obvodová konštrukcia

Viacvrstvové steny hr. 280 mm, z toho keramická nosná časť hr. 100 – 150 mm. Druhú časť tvorí minerálna tepelná izolácia hr. 130 – 180 mm. V stene sú zabudované trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

Hodnota tepelného odporu R = 4,8 m2KW-1

Svetlá výška miestnosti domu je prízemie 2,50 m a poschodie 2,50 m od konečnej podlahy po podhľad.

V stenách predpríprava pre lokálnu rekuperáciu (alt. inú technológiu) podľa projektu.

2.

 Nosná konštrukcia

Keramické  prefabrikáty  hr.  100  –  120  mm,  v ktorých  sú  zabudované  trubky i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

3.

 Deliaca konštrukcia

Keramické  prefabrikáty  hr.  80  –  100  mm,  v ktorých  sú  zabudované  trubky   i krabice pre elektro, stuženie, niky pre inštaláciu rozvodov vody a kanalizácie, spojovacie segmenty stien i stropu.

4.

 Vodorovné nosné konštrukcie

Základová doska je podmienkou predpripravenosti.

Pri poschodových domoch strop nad prízemím spravidla ako krížom rebrovaná železobetónová doska (RRFS), alternatívne drevené trámové, alebo keramické prefabrikáty.

V prípade dohodnutej realizácie PSV rozvodou svojpomocne alebo iným dodávateľom, investor v sučinnosti zabezpečuje dodávku týchto rozvody v plávajúcej základovej doske.

5.

 Strecha – nosná konštrukcia

–         pri bungalove priehradový väzník so sklonom do 180

–         pri dome s obytným podkrovím drevený krov sedlový, viazanej konštrukcie so sklonom spravidla od 22-40°, vystužený klieštinami

–         drevo smrekové SI, drevené prvky natreté fungicidným náterom

–         strešný plášť – s latovaním a fóliou

–         ľahká strešná krytina z povrchovo upraveného plechu (Maslen, alternatívne iná), typ škridplech, farebné prevedenie červenohnedá (RAL 3009) alebo hnedá (RAL 8017), povrchová úprava polyester, matné prevedenie

–         klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu hr. 0,55 mm

–         bleskozvod (vrátane revíznej správy)

6.

 Povrchové úpravy

V časti interiéru – biele, pucované vápenné stierky.

Úprava stropu I NP pre dvojpodlažné domy – hladké, biele, pucované vápenné stierky.

Úprava stropu bungalov  II NP dvojpodlažného domu – sadrokartónový podhľad, vrátane vývodov osvetlenia.

V časti exteriéru – minerálna omietka hr. 1,5 mm + farebná úprava v 2 odtieňoch.

7.

 Štítové steny, rímsy

Štítové steny sú realizované do štádia povrchových úprav fasády, zateplené EPS 70 v hrúbke tepelnej izolácie obvodových stien. Rímsy sú zaklopené OSB doskou a ošetrené farebným náterom. V štítovej stene vytvorenie revízneho otvoru vrátane uzavrenia.

8.

 Výplňové konštrukcie

Okná

Z časti východ, západ a juh okná s izolačným dvojsklom, so súčiniteľom prestupu u =1 W.m-2.K-1.Okenné rámy a krídla bez stĺpika (štupl) sú plastové biele, použitý je 5-komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Z časti sever (vrátane severo-západ a severo-východ) okná s izolačným trojsklom, so súčiniteľom prestupu u =0,7 W.m-2.K-1.Okenné rámy

a krídla bez stĺpika (štulp) sú plastové biele, použitý je 7-komorový systém. Tepelnoizolačná sklenená výplň okien pozostáva z dvoch vrstiev plochého skla. Sklenená výplň zodpovedá požadovaným normám. Okná nie sú vybavené žalúziami, tieto je možné doobjednať. Okná sú štandardne v šírkach 120, 150 a 180 cm so štandardným otváraním (otváravo-sklopné kovanie).

Ako vstupné dvere do domu slúžia jednokrídlové plastové dvere šírky 90cm, tvarovo a farebne prispôsobené k oknám s jednoduchým členením.

9.

 Izolácie

–      proti zemnej vlhkosti uplatňujeme riešenie podľa konkrétnych podmienok

–      obvodová konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou v hrúbke 130 až 180 mm

–      zateplenie strechy 350 mm + 50 mm minerálna vlna (ORSIL, iné)

10.

 Elektroinštalácia Silnoprúdová inštalácia

Vedená v trubkách zabudovaných v stenových prefabrikátoch. Jeden vypínač a dve zásuvky na miestnosť, v časti kuchyne a kúpelne podľa aktuálne platnej normy. Vypínače a zásuvky plastové, biely štandard, výrobca Legrand (alt. iné).

Slaboprúdové rozvody

Slaboprúdová inštalácia vedená v trubkách zabudovaných v stenových prefabrikátoch- jeden prívod TV a jeden prívod pre internet. Osvetľovacie telesá nie sú súčasťou štandardného vyhotovenia.

11.

 Vykurovanie

Prevedie sa prostredníctvom vykurovacích elektrických konvektorov. V prípade požiadavky alternatívne ústredným kúrením ktoré je dimenzované na teplotu 20

°C podľa tepelných strát.

12.

 Schodisko (okrem bungalovu)

Schodisko je oceľové, stupnice schodišťa z dreva, zábradlie je drevené a nosná konštrukcia kovová.

13.

 Vybavenie sanitárnych a hygienických priestorov

V rámci štandardu je jeden rodinný dom dodávaný s touto výbavou zariaďovacích predmetov:

–         umývadlo keramické, biele – 1ks

–         záchodová misa kombi biela (vrátane sedátka) so spodným vývodom – 1ks

–         výtoková batéria umývadlová – 1ks

–         akrylátová vaňa, biela – 1ks

–         vaňová batéria so sprchou (chromovaná, páková) – 1ks

–         elektrický ohrievač vody (80L do 100m2 zastavanej plochy, 120L nad 100m2 zastavavanej plochy) – 1ks

–         rozvod teplej vody je realizovaný bez cirkulácie

14.

 Povrchové úpravy pre podlahové konštrukcie

Podklad pre podlahové krytiny (keramické dlažby, drevené plávajúce podlahy, laminátové, PVC povlaky …).

Kúpeľňa a WC je vybavená keramic. dlaždicami a obkladačkami do výšky 1,60 m. Pri oceľových schodiskách nášľapné stupne a madlá z reziva opatrené náterom lazúrovacími lakmi.

15.

 Maľby a nátery:

V časti interiéru – ukončené farbou samotnej povrchovej úpravy – stierky, bez maliarskeho náteru

V časti  exteriéru  –  jemný  farebný  maliarsky  odtieň  v jednoduchej  štruktúre  s použitím dvoch farebných odtieňov.

Odporučiť tento článok: