Pátranie po vozidlách a evidenčných číslach vozidiel

© 2020 Ministerstvo vnútra SR

Databáza obsahuje záznamy z aktívnej národnej pátracej evidencie Policajného zboru, kde sa nachádzajú informácie o odcudzených motorových vozidlách a evidenčných číslach vozidiel (ďalej len „EČ“), ktoré boli odcudzené na území Slovenskej republiky.  Sprístupnené záznamy sú platné k termínu aktualizácie databázy na Internete. Policajný zbor si vyhradzuje právo  nezverejňovať informácie o pátraní po motorovom vozidle alebo EČ, pokiaľ je to potrebné na plnenie ďalších úloh podľa zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Získané informácie o odcudzených motorových vozidlách alebo EČ sú iba informatívneho charakteru, preto Policajný zbor žiada občanov, aby všetky informácie k zverejneným záznamom ohlásili na linke 158 alebo na najbližšom útvare Policajného zboru. 

Odporučiť tento článok: