Ohodnotenie vozidla

 

Aplikácia IFP slúži na odhad hodnoty staršieho vozidla.

  • Cieľom kalkulačky cien ojazdených automobilov je ponúknuť jednoduchý spôsob pre približné
    ocenenie starších automobilov na základe ich objektívnych charakteristík.
  •  Popri samotnej cene automobilu kalkulačka vypočíta aj výšku registračného poplatku platného od februára 2017a porovná ho s výškou registračného poplatku podľa pravidiel platných do konca januára 2017.
  • Registračný poplatok je možné vypočítať pre akýkoľvek, aj nový, automobil. 
  • Kalkulačka je sprístupnená verejnosti prostredníctvom jednoduchej on-line aplikácie.
 Pre účely  havarijného poistenia – KASKO pre vozidlo od ktorého nemáte obstarávaciu faktúru, je potrebné použiť všeobecnú cenu vozidla. Túto cenu poisťovne stanovujú buď vlastným výpočtom alebo systémom EUROTAX.
Klientom, ktorí si KASKO poistenie uzatváraju u nás, ocenenie v EUROTAX poskytujeme bezplatne.