Ohodnotenie vozidla

 

Aplikácia IFP slúži na odhad hodnoty staršieho vozidla.

  • Cieľom kalkulačky cien ojazdených automobilov je ponúknuť jednoduchý spôsob pre približné
    ocenenie starších automobilov na základe ich objektívnych charakteristík.
  •  Popri samotnej cene automobilu kalkulačka vypočíta aj výšku registračného poplatku.
  • Registračný poplatok je možné vypočítať pre akýkoľvek, aj nový automobil. 
  • Kalkulačka je sprístupnená verejnosti prostredníctvom jednoduchej on-line aplikácie.
Slider