najlepšie poistenie PZP

 

Overenie platnosti poistenia PZP zadarmo

 

Cieľom aplikácie je poskytnúť poškodeným osobám informáciu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu. Slúži aj na bežné overenie vozidla, napríklad pri kúpe, či má ešte platné poistenie PZP.

      Vyplňte evidenčné číslo vozidla a dátum ku ktorému zisťujete platnosť poistenia PZP alebo dátum dopravnej nehody. Zobrazia sa údaje o vozidle, číslo poistnej zmluvy a poisťovateľ u ktorého je vozidlo poistené. U tohto poisťovateľa si poškodená osoba uplatňuje nárok na poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP poistenie). 

 

V prípade, že sa nezobrazí žiadny poisťovateľ, má poškodená osoba možnosť si uplatniť nárok na poistné plnenie v: 

Slovenskej kancelárií poisťovateľov.

Odporučiť tento článok: