Poistenie vozidiel

Najlepšie  Poistenie vozidla

INSIA Partizánske

najlepšie poistenie PZP

V INSIA sa poisteniu vozidiel venuje team odborníkov. Ponúkneme Vám optimálne riešenie na mieru.

Poisťovne často upravujú svoje ponuky a poskytujú rôzne výhody a zľavy. Všetky tieto akcie podrobne sledujeme a využívame ich vo váš prospech. Vždy od nás dostanete maximálne možnú zľavu a preto naša ponuka pre Vás vždy bude najnižšia na trhu. 

Poradíme Vám

Povinné zmluvné poistenie PZP

slúži na náhradu škody druhej poškodenej strane

Povinné zmluvné poistenie, čiže správne poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, je základným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií. 

K PZP je možné dobrovoľne uzatvoriť aj rôzne pripoistenia, ktoré ale niekedy môžu mať niektoré poisťovne zahrnuté priamo v cene poistenia :  Krádež, Živelné riziká, Úrazové poistenie, Sklá vozidla, Stret so zverou,  Asistenčné služby, Občianska zodpovednosť,  poškodenie pneumatík, výtlky a podobne. Sú vhodné hlavne pre staršie vozidlá 

Výhodou je nízka cena pripoistenia, ale nevýhodou je obmedzené, poisťovňou stanovené krytie rizika a v praxi nie vždy môžu pokryť vzniknuté škody majiteľovi vozidla. Pre plnohodnotné krytie rizík je vhodné mať ešte havarijné poistenie presne na mieru a potreby klienta. Najideálnejším riešením je mať vhodnú kombináciu poistenia PZP a havarijného poistenia tak, aby boli pokryté všetky riziká a zároveň neboli zbytočne duplicitné v oboch poistkách

Porovnajte si ceny v inteligentnej Kalkulačke PZP ONLINE vo všetkých poisťovniach

Poistenie PZP pre prevozné značky

Povinné zmluvné poistenie pre prevozné zvláštne evidenčné číslo C- značky a V-značky

Havarijné poistenie

slúži na náhradu škody poistenému majiteľovi vozidla 

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

  • keď si poškodenie auta spôsobíme sami (len havárie)
  • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené (odcudzenie, vandalizmus)
  • auto je poškodené živelnou udalosťou (požiar, víchrica, krupobitie, povodeň…)

K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte doplnkové poistenia – napr. poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

Havarijné poistenie poistenie odporúčame riešiť osobne u nás v kancelárií. K dispozícií je veľa kombinacií, ktoré majú vplyv na cenu a aj kvalitu poistenia.

 Ponúkneme Vám poistenie presne podľa vašich potrieb na MIERU. 

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Všetci si totiž uvedomujeme, čo sa môže na ceste stať a to aj veľmi dobrým vodičom. Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu alebo havarijnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré potom pri úraze poskytnú skôr symbolické odškodnenie.

Toto poistenie je navyše možné dohodnúť úplne samostatne, teda aj pre vozidlá, ktoré sú poistené v lízingu.

GAP poistenie finančnej straty

Čo je predmetom poistenia?

 Finančná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody na vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené poistné plnenie z havarijného poistenia primárnym poistiteľom. Za totálnu škodu na vozidle sa považuje škoda posúdená primárnym poistiteľom ako totálna škoda, vrátane odcudzenia (krádež vlámaním alebo lúpež) alebo zničenia vozidla.

GAP poistenie je možné uzatvoriť len na nové vozidlo alebo na vozidlo , ktoré nie je staršie ako 5-6 rokov

    Za finančnú stratu sa považuje rozdiel medzi poistnou sumou dohodnutou v poistnej zmluve a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.    Vložiť fotku/sken Technického Preukazu, faktúru,…

    Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budú využité len na spracovanie ponuky a uchované po dobu nevyhnutnú pre vybavenie komunikácie.

      ☻ Prečítajte si naše Zásady spracovania osobných údajov.