Prevozné C značky

PZP pre prevozné " C značky "

 

Platí pre osobný, hybridný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane, motorová trojkolka s hmotnosťou nad 400 kg.
    
 Garant Plus-ročné poistnéEurogarant Plus-ročné poistné
 SB1s objemom valcov do 1 300 cm3 vrátanes hmotnosťou do 1 400 kg vrátane133,00 €156,94 €
 SB2As objemom valcov nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3 vrátanes nad 1 400 kg do 1 800 kg vrátane159,60 €182,21 €
 SB2Bs objemom valcov nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3 vrátanes nad 1 800 kg do 2 500 kg vrátane170,24 €190,19 €
 SB3As objemom valcov nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3 vrátanes nad 2 500 kg do 3 500 kg vrátane182,21 €202,16 €
 SB3Bs objemom valcov nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 228,76 €244,72 €
 SB4s zdvihovým objemom valcov nad 2 500 cm3 268,66 €281,96 €

 

 

Poistenie tzv. C-čkových prevozných značiek

V tomto prípade sa jedná o poisťovanie PZP pre ZEČV „C“, ktoré bude použité na vopred neznáme MV, ktorému je možné takéto ZEČV „C“ vydať podľa § 127 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z.

Podľa § 128 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10 (osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel).

K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo písmeno M sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určia sa podmienky na ich používanie.

Podľa § 129 zákona č. 8/2009 Z. z. ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,

  1. môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len na účel, na ktorý boli určené, a za podmienok určených orgánom Policajného zboru,
  2. môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na dobu nevyhnutne potrebnú; súčasne sa na takú dobu obmedzí aj platnosť potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,