PZP pre prevozné C značky

  Kategória  vozidla  SBxx                                                                    Garant                 Eurogarant         

SB1       do  1 300 cm3    vrátane             do 1 400 kg vrátane                     139,65€                 164,92€

SB2A     od 1 300 cm3 do 1 400 cm3           1 401 kg až 1 800 kg                 167,58€                 191,52€ 

SB2B     od 1 400 cm3 do 1 800 cm3           1 801 kg až 2 500 kg                 179,55€                  200,83€ 

SB3A     od 1 800 cm3 do 1 900 cm3            2 501 kg až 3 500 kg                192,85€                  214,13€ 

SB3B     od 1 900 cm3 do 2 500 cm3                                                              246,05€                 263,34€ 

SB4       nad 2 500 cm3                                                                                     292,60€                 307,23€

  *  ročné poistné s DPH 

  Garant = krytie 5 mio / 1 mio eur.  Eurogarant = krytie 5 mio / 2 mio eur.

 

Poistenie C-čkových prevozných tabuliek

 

  Povinné zmluvné poistenie PZP pre prevozné  „ C “ značky, ktoré bude použité na vopred neznáme MV, ktorému je možné takéto ZEČV „ C “ vydať podľa § 127 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z.

  Podľa § 128 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno ” C ” možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10 ( osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel alebo ktorá zabezpečuje predaj vozidiel ).

  K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno ” C ” sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so   zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určia sa podmienky na ich používanie.

Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom sa môžu používať len za podmienok určených orgánom Policajného zboru a len na dobu nevyhnutne potrebnú. 

Odporučiť tento článok: